Uppsägning av IP-telefoni

En uppsägning av IP-telefoni ska anmälas i god tid till Köpings Kabel-TV. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Ett abonnemang som sägs upp upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast en månad efter uppsägning.

Exempel: Lämnas uppsägning den 4 april upphör abonnemanget att gälla den 31 maj.

Fyll i din uppsägning i formuläret nedan eller ring vår kundtjänst.
IP-telefonimodem lämnas tillbaka till kundtjänst vid abonnemangets upphörande. (Du behåller alltså utrustningen fram till det datumet Du har betalt för). Betalningsansvaret för abonnemanget avslutas först när ovanstående utrustning lämnas tillbaka.

Notera att om du byter telefonioperatör och vill behålla ditt nummer, tag kontakt med din nya telefonioperatör.

Kundnr (*)

(Finns på fakturorna)

Personnummer (*)


Mobiltelefon (*)


Övriga frågor