Fiber i Himmeta Bro med omnejd

Köpings Kabel-TV AB har beviljats ett projektstöd för att förse Himmetaborna med fiber.  

Projektstödet fiberbaserade bredbandsnät i Himmeta Bro med omnejd beviljades den 25 januari 2016.

Tillsammans med byalaget Himmeta-Bro har projektet arbetats fram under en längre period. Byalaget har lagt ner ett gediget jobb ända från början. Allt ifrån att få markägare att upplåta sin mark till fiberdragning, samt att få alla boende med "på tåget". Det har hållits ett flertal möten för alla inblandade samt krävt en hel del pappersarbete med ansökningar och tillstånd av olika slag innan själva grävningen kunde påbörjas.

Projektet pågår nu för fullt och kommer att genomföras i tre etapper. Den första etappen "Bro-delen" slutförs i februari och därmed har samtliga boende i det området tillgång till fiberuppkoppling. Arbetet med de resterande etapperna beräknas slutföras hösten 2017.

 

 
Skylt placerad vid Himmeta Bygdegård.

 
Bilder från första etappen i Bro-området.