Ändra hastighet

Här kan du ändra hastigheten på din internetuppkoppling.
Justeringar görs vanligtvis på fredagar och vi bekräftar per e-post när det är gjort eller om det inte kunde genomföras.

Dina uppgifter:


Kundnr (*)

(Finns på fakturorna)
Förnamn (*)

Efternamn (*)

Gatuadress (*)

 
Postnr (*)

Ort (*)

Telefon bostad

Mobil

E-post (*)

 
Jag beställer följande hastighet (*)